مرجع خبری رئال مادرید : تاکوهیرو ناکای ملقب به “پیپی” پدیده ژاپنی و 15 ساله تیم نوجوانان رئال مادرید در بازی اخیر این تیم درخشید و گلزنی کرد.

پیپی آینده درخشانی پیش رویش دارد و رئال در پنج سال اخیر سرمایه گذاری ویژه ای روی آینده ای وی داشته و حساب ویژه ای روی او باز کرده است.