مرجع خبری رئال مادرید : ادن هازارد دوشنبه به برنامه  تیم دوگا با اجرای کریستف دوگاری بازیکن سابق تیم ملی فرانسه حضور پیدا کرد.

بازیکن بلژیکی تا 2020 با چلسی قرارداد دارد که قراردادش را تمدید نکرده است. هازارد در پاسخ به پرسش ماووبا بازیکن سابق لیل گفت :” من را می شناسیف همیشه عاشق رئال مادرید بودم. حتی قبل از زیدان .ببینیم چه می شود. تا پایان فصل قطعا در چلسی می مانم.یک سال دیگر قرارداد دارم. بعد از ان ببینیم چه می شود.”