مرجع خبری رئال مادرید : کریم بنزما مهاجم فرانسوی رئال مادرید از 434 بازی خود 302 تا را با پیروزی پشت سر گذاشته است

این بازیکن سومین خارجی تاریخ رئال از نظر تعداد پیروزی است که رکورد ثبت کرده است و روبرتو کارلوس را به تازگی پشت سر گذاشته است.