مرجع خبری رئال مادرید : تمرینات رئال با حضور هواداران در ورزشگاه دی استفانو پیگیری شد.