مرجع خبری رئال مادرید : براهیم دیاز هافبک مالاگایی به عنوان بازیکن جدید رئال مادرید معارفه شد.

<