مرجع خبری رئال مادرید : اولین تمرین رئال با حضور براهیم دیاز هافبک تازه وارد مالاگایی تیم برگزار شد. رئال فردا شب به مصاف لگانس می رود.