مرجع خبری رئال مادرید : تیبو کورتوا دروازه بان بلژیکی هفتمین مصدوم رئال مادرید است و بدین ترتیب حداقل 10 روز دور از میادین خواهد بود. در غیاب وی کیلور ناواس دروازه بان اصلی خواهد بود و کاسیا دروازه بان ذخیره.

در حال حاضر رئال شش مصدوم دیگر هم دارد : تونی کروس، گرت بیل، آسنسیو، ماریانو، مارکوس یورنته و خاوی سانچز.