راموس:”اختلاف ایسکو و سولاری قابل حل است؟ مشکل است”

راموس جایزه هفت ستاره مادرید را دریافت کرد