مرجع خبری رئال مادرید : در این فصل چهار بازیکن سابق رئال به بارسا گل زده اند: پابلو سارابیا، بورخا مایورال، سرجیو کانالس و اسکیل گارای.

در حقیقت به نظر می رسد که رئالی های سابق تبدیل به کابوس فصل بارسا شده اند و این تیم را آزار می دهند!