مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید برای بازی یکشنبه با بتیس هشت غایب دارد و از طرفی وینیسیوس نیز سرما خورده و شاید به این بازی نرسد.

لوکاس وازکز به علت محرومیت قطعا به بازی یکشنبه نمی رسد. از طرفی کروس، آسنسیو، یورنته، خاوی سانچز، بیل، کورتوا و ماریانو نیز امروز از مصدومیتشان ریکاوری کردند و احتمال حضورشان در بازی مقابل بتیس کم است. اگر وینیسیوس سرماخورده نیز به لیست اضافه شود، عملا رئال مجبور است از بازیکنان آکادمی نظیر کریستو در ترکیبش استفاده کند!