مرجع خبری رئال مادرید : توته بازیکن اسبق رئال مادرید و بتیس در مورد شرایط تیم سفیدپوش صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” برایم عجیب است که این همه بازیکن باکیفیت در رئال چرا فوتبال خوبی ارائه نمی دهند. تصور می کنم که درون و بیرون برنابئو احترامشان را از دست داده باشند.”