مرجع خبری رئال مادرید : تیم ایده آل کاربران یوفا در سال 2019 معرفی شد : ترشتگن، واران، راموس، فن دایک، مارسلو، مودریچ، کانته، هازارد، امباپه، رونالدو و مسی.

رئال بدین ترتیب از نظر کاربران یوفا نیز چهار نماینده در تیم برتر سال دارد.