مرجع خبری رئال مادرید : بورخا مایورال پس از گلزنی در بازی لوانته و بارسا در مورد رئال مادرید صحبت کرد.

وی اظهار داشت:”بازگشت به رئال؟ روی امسال تمرکز دارم. به نظرم آنها بهترین عملکردشان را ارائه می دهند. هرگز نمی توان کارشان را تمام شده دانست.”