مرجع خبری رئال مادرید : همه راه ها به فیکس شدن ایسکو در بازی رئال و بتیس ختم می شود. در حقیقت مصدومیت کروس، آسنسیو، ماریانو و بیل، محرومیت لوکاس وازکز و سرماخوردگی وینیسیوس باعث شده تا سولاری این بار با وجود این که از ایسکو خوشش نمی آید اما چاره ای جز فیکس کردن او نداشته باشد.

حجم بالای مصدومان در این بازی باعث خواهد شد تا سولاری چاره ای جز فیکس کردن ایسکو نداشته باشد. در این بازی کاسمیرو، مودریچ، سبایوس و بنزما قطعا فیکس خواهند شد. اگر وینیسیوس به بازی نرسد احتمالا فدریکو والورده و ایسکو به ترکیب اضافه خواهند شد چرا که گزینه دیگری هم وجود ندارد!

آخرین باری که ایسکو در ترکیب رئال در لالیگا فیکس شد به سه ماه پیش و بازی در نیوکمپ برمی گردد. سولاری هرگز بعد از آن از هافبک مالاگایی در لیگ به عنوان یار فیکس استفاده نکرده اما به نظر می رسد که یکشنبه این طلسم شکسته می شود.