مرجع خبری رئال مادرید :رئال مادرید شرایط خرید نیکولو زانیولو مدافع 19 ساله باشگاه رم را زیر نظر گرفته است.

این بازیکن که در پست هافبک میانی و هافبک دفاعی توپ می زند آینده درخشانی دارد و رم برای جلگیری از تمایل رئال می خواهد قراردادش را تمدید کند.