مرجع خبری رئال مادرید : اوکی دیاریو گزارش داده است که بایرن به رئال مادرید رد مورد خرید رابرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی پاسخ منفی داده است.

در حقیقت به گفته این منبع رئال در تابستان گذشته با بایرن تماس گرفته اما بایرنی ها گفته اند که حاضر نیستند لواندوفسکی را بفروشند به خصوص به رقیب دیرینه خود رئال مادرید.