مرجع خبری رئال مادرید : توماس رونکرو سردبیر نشریه آس در مورد بازی رئال مادرید و سوسیه داد نوشت.

با شخصیت
دنی سبایوس که قلبی بتیسی دارد، دو سال پیش با تماس رئال مواجه شد. غیرممکن بود که پاسخ رد بدهد. به همین خاطر از وکلایش خواست که هم نتقال را جوش بدهند هم بیشترین سود ممکن به بتیس را برسانند. به همین خاطر در حالی که رقم فسخ قراردادش 15 میلیون بود رئال برای خرید وی 16.5 میلیون پرداخت. سبایوس همیشه با محبت و احترام در مورد گذشته اش در ویامارین صحبت کرده است. به همین خاطر زمانی که در دقیقه 73 وارد زمین شد، برایش ناراحت کننده بود که 54 هزار نفر علیه او سوت بزنند. برایش قابل درک نبود. برای من هم همین طور. رافا گودروی یکی از اسطوره های نوجوانی من در سال 1985 از بتیس به رئال آمد اما هر زمان که به سویا برمی گشت مورد تشویق قرار می گرفت. سبایوس اما نه تنها دلخوری خود را درون زمین نشان نداد بلکه همه خشم خود را روی ضربه کاشته ای که می توانست بزند خالی کرد. او جلوی راموس و کاسمیرو را گرفت و گفت که خودش می خواهد کاشته بزند. می دانست که تنها راه نجات رئال که با تاکتیک دفاعی سولاری در نیمه دوم بازی می کرد همین بود. سبایوس کنج دروازه را دید و به نرمی توپ را همان جا فرستاد. یک گل عالی برای فوتبالیستی که در همان زمین رشد کرده بود. او عذرخواهی کرد چرا که انتظار داشت با برخورد بهتری مواجه شود. بتیسیه ا باید درکش کنند. این بچه قلب درستی دارد و تنها حمله ای که به بتیس کرده این گلی است که برای تیمش رئال به ثمر رسانده است.

سولاری، اوف
گل سبایوس باعث شد سولاری هفته آسانی داشته باشد اما نتیجه نباید نیمه دومی را از بین ببرد که رئال  در ان وفاداری به تاریخش را از دست داد.رئال مادرید غایبان زیادی داشت، یک گل ناسالم خورد و باید از صفر شروع می کرد، انگشت مهاجمش شکست اما با این وجود رئال نباید این قدر دفاعهی بازی می کرد. سولاری چنین پیغامی فرستاده بود اما خوشبختانه این تیم قهرمان گروهی مرد دارد، نه بچه. آنها چهره شان را نشان دادند. پنج بازیکن دفاعی قهرمانانه بازی کردند تا رئال با ارائه فوتبالی زیبا و حفظ توپ بتواند موفق شود. این پیروزی باید درسی برای سولاری باشد تا دیگر با آتش بازی نکند. این که ایسکو حتی یک دقیقه هم بازی نکرد، نشان می دهد مشکلی وجود دارد که ما از آن خبر ندارد. مربی آرژانتینی اگر مشکل شخصی دارد باید به هواداران بگوید. نیمکت نشینی ایسکو را درک نمی کنم.

داور ویدئویی
در بازی قبلی ملرو لوپز اشتباه کرد و این بار اوندیانو ماینکو که رئالی ها را یاد ال کلاسیکوهای از دست رفته در دوران انچلوتی می اندازد. در تصاویر مشخص بود که کانالس در آفساید است. کمک داور تشخیص درستی داشت اما تشخیص داور ویدئویی اشتباه بود. به نظر می رسد که داور ویدئویی با رئال سر سازگاری ندارد.

سرود
ستین تیمی را دارد که با مقایسه بودجه تیمش بی نظیر است : تملک توپ زیاد و بسیار فرصت طلب. بتیس می تواند به سرود پرغروش افتخار کند. چطور می توان بتیس را دوست نداشت؟ کانالس یک بازی عالی داشت. حیف که مصدومیت هایش نگذاشتند در برنابئو موفق شود. خواکین مثل همیشه عالی بود اما دنی سبایوس جشن را خراب کرد…