مرجع خبری رئال مادرید : دنی سبایوس زننده تک گل رئال مقابل سویا توئیت کرد :” از گلم و پیروزی سخت خوشحالم. به خاطر گل عذرخواهی کردم چرا که بتیس همیشه در قلب من است و این هرگز عوض نمی شود.”