مرجع خبری رئال مادرید : مارتین اودگارد هافبک نروژی رئال مادرید که در حال حاضر به صورت قرضی به ویتسه رفته در مورد رئال صحبت کرد.

پیوستن به رئال:”وقتی به رئال آمدم فهمیدم که چه نقشه ای برایم دارند. قرار بود که با تیم اصلی تمرین کنم و در کاستیا برای زیدان بازی کنم. فکر می کردم گزینه خوبی است. جوان بودم و به بازی نیاز داشتم اما خوب بود که با بازیکنان بزرگ تمرین کنم.”

زیدان:”خیلی خاص بود. یکی از بهترین های دنیاست و در پست من بازی می کرده است. زیبا بود که از او چیزهایی یاد بگیرم و مربی من باشد.”

اولین بازی:”انگیزه زیادی برای اولین بازی در رئال داشتم. آخرین بازی فصل بود. به من گفته بودند نیم ساعت بازی می کنم. به جای رونالدو وارد زمین شدم. لحظه خیلی خاصی بود که به آن افتخار می کنم.”

اینده:”رویاهای زیادی دارم. مثلا با ویسته امیدوارم قهرمان لیگ شویم. اما هدفم این است که روزی در رئال فیکس شوم. باید برایش سخت تلاش کنم. فوتبال قابل پیش بینی نیست اما دوست دارم به رئال برگردم.”