مرجع خبری رئال مادرید : خاویر تباس رئیس لالیگا در مورد انتقادهای رئالی ها در مورد داور ویدئویی گفت:”به طور کلی پس از 180 دقیقه نظر داور ویدئویی خیلی مثبت است. وقتی نوبت یک باشگاه بزرگ می شود همه چیز بزرگنمایی می شود. اما داور ویدئویی با این موضوع تمام نمی شود. عدالت در تورنمنت ها بیشتر شده است. فوتبال همین است. هر از گاهی ممکن است جنجال ایجاد شود.”

رئیس لالیگا در ادامه بیان کرد:” داور ویدئویی در همه صحنه های جنجالی داوران ورود می کند. برخی هنوز کارکرد آن را نمی دانند.رفتار مدیر رئال مادرید و انتقادهایش از داور ویدئویی درست نبود. نباید این قدر مستقیم انتقاد می کرد. قرار نیست که رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا بعد از هر بازی پاسخگوی سوالات باشد. “