مرجع خبری رئال مادرید : تیمو ورنر مهاجم لایپزیگ یکی از گزینه های رئال در خط حمله است اما تیم آلمانی تمایلی به فروش وی ندارد.

در حقیقت مدیران لایپزیگ می گویندکه روی ورنر حساب می کنند و تمایلی به فروش وی ندارند. او در 32 بازی فصل 17-2018 برای لایپزیگ 21 گل زده بود و هفت پاس گل داده بود و فصل قبل نیز در 45 بازی 21 گل زد و ده پاس گل داد. ورنر این فصل نیز در 21 بازی 13 گل زده و سه پاس گل داده است.