مرجع خبری رئال مادرید : شاید هیچ کس تصور نمی کرد که وینیسیوس جونیور برزیلی این قدر زود بپذیرد که می تواند رهبر رئال مادرید باشد.

این بازیکن برزیلی با تلاش و استقامتش حالا بازیکن بسیار مهمی در ترکیب رئال مادرید است. او در مقابل بتیس هر بار صاحب توپ می شد، بوی گل و ایجاد موقعیت می داد.

بازیکن برزیلی در نیمه دوم تنها عنصر هجومی رئال بود و عملا تنها کسی بود که مانع از آن می شد تا بتیس 11 نفره حمله کند. به هر صورت این بازیکن حالا بیشتر از هر کسی در ترکیب رئال لایق فیکس شدن است حتی اگر آسنسیو و بیل برگردند.