مرجع خبری رئال مادرید : رئال در ابتدای فصل و با لوپتگی عکس رسمی فصلش را گرفته بود اما با حضور سولاری و با اضافه شدن براهیم دیاز و کم شدن کاسیا این عکس را تکرار کرد.