مرجع خبری رئال مادرید : پینتوس بدنساز رئال از فرصت استراحت یک هفته ای استفاده کرد و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تمرینات فشرده ای را برای تیم در نظر گرفت.

او می داند که بازیهای حساسی پیش روی تیمش است و نمی خواهد که مثل نیمه دوم بازی با ژیرونا بازیکنانش از نظر بدنی کم بیاورند. سولاری نیز مثل زیدان اعتقاد دارد که آمادگی بدنی بیش از هر چیزی به تیم کمک می کند و به همین خاطر روی این مسئله به صورت ویژه ای کار کرده است.