مرجع خبری رئال مادرید :مدیران کانون های هواداری رئال در روز دوشنبه در تالار مارکینا در شهر مادرید تندیس جام قهرمانی چمپیونزلیگ را به نمایش خواهند گذاشت.

این تندیس قرار است که به مناسبت های مختلف در کانون های هواداری مختلف برای هواداران به نمایش گذاشته شود تا به نوعی نماد رئال مادریدی باشد که سالها در اروپا حکمرانی می کند.