مرجع خبری رئال مادرید : خیل مارین سهامدار اصلی اتلتیکو در مورد رئال مادرید صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” برای این که اتلتیکو بتواند تیم هایی نظیر رئال و یوونتوس را شکست بدهد این که کمی از انها بهتر باشد کافی نیست. باید خیلی خیلی بهتر باشد چرا که داوران تمامی تصمیم های مشکوک را به نفع آنها می گیرند.”