مرجع خبری رئال مادرید : مورالس بازیکن لوانته در مورد بازی این هفته این تیم و رئال مادرید صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” رئال مادرید معمولا در عمق به حریف فضا می دهد و باید از این فضا استفاده کنیم. بازیکنان رئال نسبت به بازی رفت فرق کرده است و حالا در سطح انتظارات هستند. رئال با سولاری به ریتم بازی برگشته است. مارسلو با توجه به خصوصیات هجومی برای رئال خیلی مهم است. برعکس رگیلون در فاز دفاعی تاثیرگذار است.”