مرجع خبری رئال مادرید : در فوتبال مدرن طبیعی است که بازیکنان در اولین فصل حضورشان در لیگ جدید افت کنند چرا که با فرهنگ جدیدی مواجه می شوند.

سولاری سعی می کند از وینیسیوس محافظت کند تا دچار افت نشود و این در جریان بازی مشهود است. در مقابل ژیرونا به طور مثال وینیسیوس روی نیمکت نشست و در دقیقه 60 وارد زمین شد.وینیسیوس پس از 12 حضور فیکس پیاپی بالاخره استراحت کرد اما به نظر می رسد که در بازیهای آیده فیکس خواهد شد.