مرجع خبری رئال مادرید : آس گزارش داد که بازیکنان رئال مادرید ترجیح می دهند که یوونتوس در مرحله بعدی چمپیونزلیگ نباشد.

در حقیقت در تمرین روز پنجشنبه رئال بازیکنان رئال با هم در این باره که از میان اتلتیکو و یووه کدام صعود می کنند صحبت کردند. برخی از آنها اعتقاد داشتند که اتلتیکو صعودش را در تورین قطعی می کند و برخی دیگر حس می کردند که یووه کامبک می زند.

اما به جز مارسلو که رفاقت قدیمی با رونالدو دارد، اکثر اعضای رئال ترجیح می دهند که رونالدو و یووه حذف شوند. دلایلش هم مشخص است. اول و مهمتر از همه این که رئالی ها ترجیح می دهند که یووه به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی که پارسال خیلی رئال را اذیت کرد در مرحله بعدی نباشد.

نکته مهم دیگر این است که رئالی ها ترجیح می دهند که با رونالدو مواجه نشوند و از حذف او خوشحال می شوند. از طرفی رونالدو به خاطر حذف دیگر نمی تواند برای رئال کری بخواند و مشخص خواهد شد که رئال بزرگتر از او بوده و نکته دیگر این است که اگر رونالدو در ادامه چمپیونزلیگ به رئال بخورد هم کوهی از انگیزه خواهد بود. پس رئالی ها ترجیح می دهند به او نخورند.