مرجع خبری رئال مادرید : آئودی دیروز به رسم معمول خودروهای بازیکنان رئال را تحویل داد. رئال در شبکه های اجتماعی خود 9 تصویر از مراسم منتشر کرد. بازیکنان برای تحویل خودروهایشان به بوادیا دل مونته رفتند.

در سه تا از عکس هایی که در صفحات اجتماعی رئال منتشر شده، بازیکنان به صورت گروهی حضور دارند: دو گروه هشت نفره و یک گروه 9 نفره. سولاری، راموس، بنزما و کروس بازیکنانی هستند که عکس تک نفره دارند که با توجه به سابقه شان قابل پیش بینی بود. اما حضور دو چهره دیگر مثل وینیسیوس و کورتوا جالب است. به نظر می رسد که رئال روی این بازیکنان توجه ویژه ای دارد چرا که به طور مثال مارسلو و واران که جزء کاپیتان های تیم هستند فقط در عکس تیمی حضور دارند. این که مارسلو به صورت تکی عکس ندارد نشان می دهد که باشگاه آماده رفتنش می شود. به نظر می رسد که باشگاه روی بازیکن برریلی به عنوان ستاره برزیلی حساب ویژه ای باز کرده است.