مرجع خبری رئال مادرید : شاید دادگاه عالی ورزش شانس دوباره ای را در مورد خرید هازارد به رئال مادرید بدهد.

در حقیقت چلسی یک سال از خرید بازیکن محروم شده نکته ای که شاید باعث شود آنها به هیچ قیمتی حاضر به فروش هازارد نشوند. چلسی می خواهد درخواست فرجام خواهی به دادگاه عالی ورزش بدهد. اگر درخواست آنها قبول شود که محرومیت لغو می شود اما احتمال دارد که صدور حکم دادگاه عالی ورزش طول بکشد و بدین ترتیب حکم محرومیت چلسی در تابستان بعدی به حالت تعلیق در بیاید و بعد از ان بتوانند خرید کنند.

اگر این اتفاق رخ بدهد چلسی در تابستان بعدی بار خود را می بندد. آنها احتمالا هازارد را بفروشند و برای او جانشین بخرند. از طرفی احتمالا قرارداد کواچیچ بازیکن قرضی رئال را به حالت دائمی در بیاورند.

از طرفی برخی رسانه ها ادعا کرده اند که اگر انتقال هازارد به رئال منتفی شود باشگاه با جدیت بیشتری به سراغ بازگرداندن خامس خواهد رفت و روی بازیکن کلمبیایی حساب خواهد کرد.