مرجع خبری رئال مادرید : سرجیو راموس یکشنبه به علت محرومیت در سویتات والنسای مقابل لوانته حضور نخواهد داشت.

این بازیکن برای اولین بار در لالگیای امسال حضور نخواهد داشت. رئال در این فصل چهار بار راموس را نداشته که سه بار باخته است.