مرجع خبری رئال مادرید : الکساندر چفرین رئیس یوفا به استعدادهای پرتغالی گفت:”برای بازیکنان جوان بازی کردن در پرتغال خیلی بهتر از نیمکت نشینی یا سکونشینی در ئرال است.”

وی در مورد چمپیونزلیگ گفت :” بردن چمپیونزلیگ ازنظر من برابر با قهرمانی جهان است.چمپیونزلیگ و لیگ اروپا به جریان فوتبال کمک می کنند.”