مرجع خبری رئال مادرید : زیدان همواره به آسنسیو اعتماد داشته و با فیکس کردن این مسئله را شان داده است. این بازیکن که امید اصلی رئال در شروع فصل بود، با گذشت زمان به تدریج دچار افت شد و در نهایت اعتماد و لبخندش را از دست داد. حالا به نظر می رسد او تبدیل به سایه ای از ستاره ای شده که قرار بود باشد و تبدیل به بازیکنی شده که در بازیهای تیمش کمترین اثر را دارد. او تلاش می کرد و نه توپ می خواست و به نظر می رسید که اوضاع برایش مهم نیست. اما بازگشت زیزو دوباره او را به خودش اورده است.

این بچه بهترین واکنش ممکن را داشت. زیزو دستش را گرفت و تاثیرش برای مارکو معجزه آسا بود. او حالا دوباره به همان بازیکن تعیین کننده ای نزدیک شده که رئالی ها انتظارش را داشتند. حالا از نظر تلاش و روند تبدیل به بازیکن باثباتی شده است.

آنتونیو رومرو