مرجع خبری رئال مادرید : اس در گزارشی عنوان کرد که کیلور ناواس دروازه بان کاستاریکایی قطعا در رئال خواهد ماند.

در حقیقت تا همین چند هفته پیش این دروازه بان که نیمکت نشین کورتوا شده بود خودش را برای رفتن مهیا می کرد اما حضور زیدان شرایط را عوض کرده و به نظر می رسد که زیزو به دروازه بان شانس خود اعتماد خواهد کرد.