مرجع خبری رئال مادرید : گوستاوو پویت بازیکن اسبق تاتنهام در مورد آینده گرت بیل در رئال مادرید صحبت کرد.

وی اظهار داشت:” بیل را خوشحال دیدم و از او پرسیدم که چطور بعد از شنیدن این حجم از شایعات می تواند با زیدان کار کند. به من گفت که در این جا خوشحال است. سه بچه دارد و در مادرید حس خوبی دارد. فکر نمی کنم ک هبیل از تیم برود مگر آن که مربی این را از او بخواهد برود.”