مرجع خبری رئال مادرید : کاستیا با درخشش لوکا زیدان بازیکن آکادمی رئال مادرید از شکست مقابل فوئنلابرادا گریخت و به تساوی بدون گل رضایت داد.

در این بازی تیم میزبان موقعیت های زیادی داشتا اما شاگردان مانولو دیاز در آکادمی رئال از شکست گریختند.