مرجع خبری رئال مادرید : ایکاردی یکی از گزینه های رئال مادرید برای خرید در خط حمله است و طبیعتا همه اتفاقاتی که پیرامون او رخ می دهد برای رئال و هوادارانش خیلی مهم است.

حالا گفته می شود که اینتر از خرید جانشین ایکاردی هم مطئن است. آنها در نظر دارند که ادین ژکو مهاجم بوسنیایی رم را به خدمت بگیرند و مذاکراتی جدی برای جذب این بازیکن داشته اند.