مرجع خبری رئال مادرید: با طغیان واران و درخواست وی برای جدایی دوباره بحث خرید دلیخت داغ شده است.

مدافع میانی اژاکس مدتهاست گه در لیست خرید رئال بوده است.