مرجع خبری رئال مادرید : کارلو آنچلوتی مربی ایتالیایی ناپولی در مورد حضور زیدان در رئال صحبت کرد.

وی اظهار داشت:””زیدان و رئال یک زوج عالی هستند. هر دو برای همدیگر ساخته شده اند. به همین خاطر مطمئنم که این همکاری دوباره جاب خواهد داد. از فص لآینده باید روی رئال مادرید زیزو در اسپانیا و رئال حساب کنیم. زیدان بازگشته و می داند که چه کار می کند. هیچ خطری به صورت قریب الوقوع برایش وجود ندارد. هیچ کس نمی تواند او را مسئول نتایج فصل بداند. تا چند ماه آرامش خواهد داشت و این برای ساخت تیم ضروری است. این که در فوتبال عجله وجود نداشته باشد عجیب است. گزینه خوبی است که رئال ت اژوئن منتظر خرید نماند چرا که حالا مربی جدید زمان خوبی برای آنالیز، بررسی و آماده سازی دارد.”