مرجع خبری رئال مادرید : روبرتو کارلوس مدافع چپ اسطوره ای رئال مادرید در جلسه تمرینی امروز حضور پیدا کرد.

روبرتو کارلوس پس از دورانی مربیگری ناموفق در روسیه و ترکیه به مادرید برگشته است و در رده های پایه رئال مربیگری می کند.