مرجع خبری رئال مادرید: لوکا مودریچ هافبک کروات رئال در مورد انگیزه پیدا کردن گفت :” کسب انگیزه مشکل نیست. مهم نیست که حریف چه کسی باشد. وقتی در زمین قرار می گیری فرقی ندارد مقابل چه حریفی قرار بگیرد. انگیزه ام همیشه کسب پیروزی است. می دانیم که در هر بازی چه اتفاقاتی ممکن است رخ بدهد. همیشه اهداف ما پیروز شدن است و تلاش می کنیم تا یوروی خوبی داشته باشیم. نه در تیم ملی نه در باشگاه مشکل انگیزه نداریم.”

وی در ادامه بیان کرد:”حق هیچ گونه بی خیالی نداریم. در فوتبال امروز اگر از اولین لحظه پاماده نباشی به مشکل می خوری. چندوقت پیش در باکو این اتفاق رخ داد. آماده هستیم و سعی می کنیم دست به کارهای بزرگی بزنیم. تلاش می کنیم شروع خوبی داشته باشیم. نباید بی خیال باشیم چرا که همه بعد از جام جهانی روسیه با تمام قوا مقابل ما بازی می کنند. باید دوباره همان تیم جام جهانی شویم، اول از همه خودم.”