مرجع خبری رئال مادرید : لاگربک سرمربی نروژ در مورد مارتین اودگارد بازیکن رئال مادرید صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” بازگشت نیمار به رئال؟ سوال خوبی است. نمی دانم برمی گردد یا نه اما خیلی خوب کار کرده است. از زمانی که به هلند رفته مستقیم تر بازی می کند. در مورد بازگشتش رئال مادرید باید تصمیم بگیرد.”

سیگورد روستد بازیکن یت مملی نروژ هم گفت:”اودگارد بازیکن خیلی خوبی است. وقتی توپ در پاهایش است خیلی تکنیکی است و در کار دفاعی نیز خیلی کمک می کند. بازگشت به رئال؟ نظر من در این باره به کار نخواهد آمد.”