مرجع خبری رئال مادرید : زین الدین زیدان سرمربی رئال مادرید تولد همسرش ورونیک را تبریک گفت.