مرجع خبری رئال مادرید : رایان گیگز بازیکن ولزی اسبق رئال مادرید در مورد بازی دوستانه با ترینیداد صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” گرت هفته گذشته برای اولین بار بعد از سه ماه 90 دقیقه بازی کرد. دیروز کمی تمرین کرد و برای بازی فردا آماده است. نمی خواستیم ریسک کنیم و ترجیح دادیم که به بازیکنان دیگری بازی بدهیم.”