مرجع خبری رئال مادرید : لوئیز انریکه سرمربی تیم ملی اسپانیا در مورد آخرین شرایط مصدومیت آسنسوی صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” آسنسیو آماده است . با مصدومیت از ناحیه زانو به اردو ملحق شد اما آماده است.”