مرجع خبری رئال مادرید : یکی از رقبای رئال مادرید برای خرید ماتیس دلیخت مدافع آژاکس کم شد.

در حقیقت لیورپول اعلام کرده است که در تابستان آینده خرید کهکشانی نخواهد داشت و راه رئال برای خرید این بازیکن هلندی باز خواهد بود. در صورت رفتن واران، دلیخت یکی از گزینه های جانشینی اوست.