مرجع خبری رئال مادرید : تیم ملی برزیل با حضور کاسمیرو امشب از ساعت 21:30 دیداری دوستانه با پاناما خواهد داشت.

از سویی دیگر راموس، سبایوس و آسنسیو در بازیهای راهیابی به یورو به مصاف نروژ با حضور اودگارد از ساعت 00:15 خواهند رفت.