اسپانیا از صفر آغاز می کند

خوزه کارلوس پرز مدیر سانتوس:”رئال در خرید رودریگو اشتباه نکرد”