مرجع خبری رئال مادرید: کالیدو کولیبالی مدافع سنگالی ناپولی یکی از گزینه های جانشینی واران در صورت جدایی مدافع فرانسوی است.

اما خرید این بازیکن اسان نخواهد بود چرا که گفته می شود ناپولی برای فروختنش 150 میلیون طلب کرده است.